1. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
2. Po każdej Mszy świętej dopołudniowej zapraszamy do Sali Misterium na 12 minutowy film o dzisiejszej Ewangelii.
3. Przypominamy o Roratach i zapraszamy w dni powszednie: w poniedziałek, wtorek i piątek o 16.30, we środę, czwartek i sobotę o godz. 6.30.
4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
- we środę – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.
- we czwartek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. W tym dniu o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie kolędników misyjnych. Zapraszamy zapisane osoby oraz nowych chętnych.
- w sobotę – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus
- w niedzielę – rozpoczęcie dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
5. Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież w IX Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Bliższe informacje u księży katechetów.
6. Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych i chorych odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 grudnia o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Krużlowej. W programie: Spowiedź św., Msza św., bożonarodzeniowa część artystyczna oraz spotkanie przy wigilijnym stole.
W związku z tym w najbliższą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00 na Starej Wsi. Zwracamy się z serdeczną prośbą do opiekunów chorych w rodzinie czy sąsiedztwie aby umożliwili osobom starszym udział w tym spotkaniu. Niech obecność na tym spotkaniu będzie wyrazem wdzięczności i uznania dla tych, którzy w sposób dobrowolny, bezinteresowny i wielkoduszny poświęcają czas i nie żałują swojej ofiary dla tych, w osobie których ukrył się szczególnie bezbronny i pełen miłości Jezus Chrystus nasz Zbawiciel.
7. Świece na stół wigilijny, buteleczki na wodę święconą są do nabycia u ministrantów.

8. Wójt Gminy Grybów informuje mieszkańców Sołectwa Krużlowa Wyżna, że 7 stycznia 2018 roku odbędą się wybory Sołtysa wsi Krużlowa Wyżna. Materiały oraz bliższe informacje nt. zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, pok. Nr 17. Termin zgłaszania kandydatów od 11 grudnia 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00.
9. Za tydzień w niedzielę w przedsionku kościoła będą rozprowadzane ozdoby świąteczne wykonane przez Siostry Dominikanki, Panie i rodziców z Przedszkola Parafialnego. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rozbudowę przedszkola.
10. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Olech Krzysztof 162, Jędrusik Jerzy 182, Zieliński Antoni 220, Wrona Józef 4, Polański Grzegorz 229, Biskup Marian 5, Biskup Krystyna 164, Olech Tadeusz 70, Pietruch Aleksander 205, Pietruch Sławomir .
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Ci obcy”, w Źródle znajdziemy artykuł: „Prowadzeni przez adwentowe Słowo”.

1. Przeżywając dziś I niedzielę Adwentu wsłuchujemy się w głos proroka, który zachęca nas do nadziei. Swoją postawą w codziennym życiu złóżmy nadzieję w Bogu, który prowadzi nas przez mroki tego życia do światła wiecznej radości. Dziękujemy za złożoną dziś ofiarę na cele diecezjalne. Bóg zapłać!

2. Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom, którzy pracowali na cmentarzu przy montażu schodów: Chronowskiemu Stanisławowi, Alfredowi Sułowiczowi, Zdzisławowi Sułowiczowi, Janowi Taraskowi, Zdzisławowi Litawie, Janowi Mikulskiemu, Janowi Uznańskiemu, Marianowi Taraskowi, Stanisławowi Jędrusikowi.

Bóg zapłać!

3. Dziś po Mszach świętych dopołudniowych w Sali Misterium rozpoczynamy roczny cykl 12 minutowego komentarza filmowego do Słowa Bożego. Zapraszamy wszystkich spragnionych pogłębienia swojej chrześcijańskiej wiary i życia w duchu Ewangelii.

4. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa roratnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym planem tych Mszy świętych. Dzieci będą otrzymały w szkole dokładny program, który został także umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

Roraty poranne poprzedzone będą śpiewem Godzinek do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału. Starsi niech przyprowadzają dzieci i zachęcają młodzież. Dzieci będą otrzymywały obrazki. Z pośród dzieci, które umieszczą na podpisanych serduszkach swoje dobre postanowienia i odpowiedzi na postawione pytania, będą wylosowane te, które zabiorą ze sobą do domu figurki – postaci                      Św. Rodziny oraz słodką nagrodę. W domu pomodlą się wraz całą rodziną, a następnego dnia przyniosą figurki do kościoła.

Nabożeństwo Roratnie odprawiane będzie w:

- poniedziałki, wtorki i piątki po południu o godz. 16.30.

- we środy, czwartki i soboty rano o godz. 6.30

5. Dziękujemy kolejnym 10 rodzinom za złożenie ofiary w łącznej kwocie 650 zł. na pokrycie należności za remont dachu kaplicy w Starej Wsi. Bóg zapłać!

6. Przypominamy o przedstawieniu „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu”, które odbędzie się dziś w Sali Misterium o godz. 16.30. Zapraszamy całą parafię a szczególnie absolwentów naszego gimnazjum, którzy w czasie występu będą mogli się odnaleźć na pamiątkowych zdjęciach.

7. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

- w poniedziałek – pierwsze spotkanie kolędników misyjnych o godz. 17.30 w Sali Misterium. Zapraszamy dzieci z opiekunami oraz młodzież

- we środę – 6 grudnia dzieci spotkają się po Mszy świętej ze Św. Mikołajem.

- w I czwartek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Po Mszy świętej popołudniowej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy zakończona wspólną modlitwą brewiarzową. W tym dniu w spotkaniu o godz. 16.15 w kościele oraz we Mszy świętej i adoracji obowiązkowo wezmą udział kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami.

- w piątek – Uroczystość niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godz. 6.300, 9.00 i 18.00. Na Starej Wsi o godz. 17.00. Podczas Mszy świętej popołudniowej o godz. 18.00 dzieci klas trzecich otrzymają medaliki.  Z racji Uroczystości nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

- Spotkanie ze św. Mikołajem dla Grupy Młodzieżowej, Ministrantów, Lektorów i Dziewczęcej Służby Maryjnej odbędzie się w piątek o godz. 19.00 w Sali Misterium.

- w sobotę – 9 grudnia i w niedzielę 10 grudnia, lektorzy z naszej parafii będą rozprowadzać opłatki na stół wigilijny wraz z zaadresowanymi kopertami.

- w przyszłą niedzielę – 10 grudnia Dzień Modlitw i Dzień pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po Mszy świętej zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Kazania głosić będzie misjonarz z Misji Afrykańskich, który pełnił posługę w Centralnej Afryce. W przedsionku kościoła będzie można nabyć pamiątki wykonane przez Afrykańczyków i w ten sposób wesprzeć działalność misyjną. Składka przeznaczona będzie na płatności i potrzeby naszego Sanktuarium. Prosimy o ofiarność na ten cel!

8. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Wojciechowska Maria 157, Wojciechowski Grzegorz 203, Mikulec Marcin 226, Jachowicz Maria 1, Jachowicz Izabela 1, Chronowski Włodzimierz 226, Majerz Andrzej 57, Fyda Teresa 84, Goński Andrzej 199, Olech Antoni 162.

9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Męska wiara”, w Źródle znajdziemy artykuł: „ Napełnieni Duchem Świętym”.