KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA JEST KAŻDEGO DNIA

Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT

PO ZAKOŃCZENIU

NABOŻEŃSTW PORANNYCH I WIECZORNYCH.

 

(Bardzo prosimy o przestrzeganie terminów)

 

W RAZIE NAGŁEJ POTRZEBY O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY!

 

 

Do udzielenia Sakramentu chrztu św. potrzebne są:

- Odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
- Wyciąg z akt ślubu kościelnego rodziców (jeśli zawarty był poza parafią).
- Akt ślubu cywilnego (jeśli nie został zawarty ślub kościelny).
- Dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres)

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

- przyjęli sakrament bierzmowania (odpis aktu bierzmowania),
- małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego,
- dostarczenie przed chrztem zaświadczenia ze swojej parafii o możności bycia rodzicem chrzestnym (praktykujący katolicy).

 

Do udzielenia I Komunii św. wymagane są:

- metryka chrztu (jeżeli obrzęd odbędzie się poza parafią chrztu kandydata).

 

Do udzielenia Sakramentu Bierzmowania wymagane są:

- metryka chrztu (jeżeli obrzęd odbędzie się poza parafią chrztu kandydata),
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.


Do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa wymaga się:

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej po uprzednim umówieniu się z ks. Proboszczem na 3 miesiące przed ślubem.

Przynoszą następujące dokumenty:

- dowody osobiste,
- metryki Chrztu św. (ważne 3 miesięcy od wypisania),

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Średnia),
- zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeżeli ślub odbywa się poza parafią chrztu)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne tylko 3 miesiące od daty wypisania i niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konkordatowy) lub dokument z USC, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

Do odprawienia katolickiego pogrzebu potrzebne są następujące dokumenty:

- Odpis aktu zgonu z USC.
- Dane personalne zmarłego.
- Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
- oraz powiadomienie zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pogrzebu,
- kontakt z zakrystianką, organistą i grabarzem.