1. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
2. Po każdej Mszy świętej dopołudniowej zapraszamy do Sali Misterium na 12 minutowy film o dzisiejszej Ewangelii.
3. Przypominamy o Roratach i zapraszamy w dni powszednie: w poniedziałek, wtorek i piątek o 16.30, we środę, czwartek i sobotę o godz. 6.30.
4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
- we środę – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego.
- we czwartek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła. W tym dniu o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie kolędników misyjnych. Zapraszamy zapisane osoby oraz nowych chętnych.
- w sobotę – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus
- w niedzielę – rozpoczęcie dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
5. Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież w IX Parafialnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Bliższe informacje u księży katechetów.
6. Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych i chorych odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 grudnia o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Krużlowej. W programie: Spowiedź św., Msza św., bożonarodzeniowa część artystyczna oraz spotkanie przy wigilijnym stole.
W związku z tym w najbliższą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 14.00 na Starej Wsi. Zwracamy się z serdeczną prośbą do opiekunów chorych w rodzinie czy sąsiedztwie aby umożliwili osobom starszym udział w tym spotkaniu. Niech obecność na tym spotkaniu będzie wyrazem wdzięczności i uznania dla tych, którzy w sposób dobrowolny, bezinteresowny i wielkoduszny poświęcają czas i nie żałują swojej ofiary dla tych, w osobie których ukrył się szczególnie bezbronny i pełen miłości Jezus Chrystus nasz Zbawiciel.
7. Świece na stół wigilijny, buteleczki na wodę święconą są do nabycia u ministrantów.

8. Wójt Gminy Grybów informuje mieszkańców Sołectwa Krużlowa Wyżna, że 7 stycznia 2018 roku odbędą się wybory Sołtysa wsi Krużlowa Wyżna. Materiały oraz bliższe informacje nt. zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, pok. Nr 17. Termin zgłaszania kandydatów od 11 grudnia 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00.
9. Za tydzień w niedzielę w przedsionku kościoła będą rozprowadzane ozdoby świąteczne wykonane przez Siostry Dominikanki, Panie i rodziców z Przedszkola Parafialnego. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rozbudowę przedszkola.
10. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Olech Krzysztof 162, Jędrusik Jerzy 182, Zieliński Antoni 220, Wrona Józef 4, Polański Grzegorz 229, Biskup Marian 5, Biskup Krystyna 164, Olech Tadeusz 70, Pietruch Aleksander 205, Pietruch Sławomir .
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Ci obcy”, w Źródle znajdziemy artykuł: „Prowadzeni przez adwentowe Słowo”.

PONIEDZIAŁEK – 11.12
6:00 Msza u sióstr: O powrót do zdrowia dla Anny od chrześnicy Marty
6.30 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. + Franciszek Szczurek
3. + Marian Kostecki z int. żony
16.30 1. + Maria Gawron od rodziny Chronowskich
2. + Maria Baran od szwagierki Anny i Bronisława Jareckich

 

WTOREK - 12.12
6.30 1. + Alfons Tarasek od siostrzeńca Przemysława z Klaudią
2. + Stanisław Frączek od wnuka Bartłomieja z żoną
16.30 1. + Ryszard Paciorek od siostrzeńca Marka z rodziną
2. + Aleksander Bocheński
3. + Waleria Sapalska (ks. Arkadiusz)

 

ŚRODA - 13.12 św. Łucji
6.30 1. ++ Józef i Helena Bednarz w kol rocz. śm. Heleny
2. + Andrzej Szymin z okazji imienin od rodziny
3. + Stanisław Filipowicz
16.30 1. + Maria Bocheńska
2. + Stanisław Frączek od syna Zbigniewa z rodziną
Stara Wieś – 15:30 + Władysława Bucak od wnuczki Magdaleny Szczepanik z rodziną

 

CZWARTEK - 14.12 św. Jana od Krzyża
6.30 1. + Stanisław Okwat od brata Kazimierza z rodziną
2. + ks. Bronisław Mokrzycki
3. ++ za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 1. + Jan Dobroszek od swatów z Nawojowej
2. + Henryk Jędrusik od bratanka Maksymiliana z rodziną

 

PIĄTEK - 15.12
6.30 1. + Stanisław Mirek od Krystyny i Rafała z córką
2. + Janina Kostecka od Piotra Jęsrusika
3. + Marian Kostecki od córki Agaty
16.30 1.+ Władysława Bucak od wnuczki Angeliki Grybel z rodziną
2. + Krzysztof Krok
3. + Stanisław Mikulski z int. siostrzenicy Katarzyny z Pawłem

 

SOBOTA – 16.12
6.30 1. + Maria Bocheńska
2. + Ryszard Paciorek od brata Józefa z rodziną
3. + Maria Baran od chrześnicy Marii z rodziną
16.30 1. + Julia Fyda w 5 rocz. śm.

 

III NIEDZIELA ADWENTU - 17.12
7.00 1. + Władysław Tarasek w 23 rocz. śm.
2. + Aniela Tarasek
9.00 1. ++ Józefa (ona) i Jan Fyda w kolejną rocz. śm. Józefy
2. + Elżbieta Mirek od wnuka Piotra z Londynu
11.00 1. Za parafian
2. + ks. prałat Kazimierz Stępień z int. mieszkańców KN
13:00 W intencji chorych i cierpiących parafian
15.00 1. + Alfons Tarasek od bratanka Mateusza
Stara Wieś - 10.00: Msza św. dziękczynno-błagalna w 80 rocz. urodzin Stanisława, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niego i rodziny

I.
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
2. Organizatorem Konkursu Parafialny oddz. Akcji Katolickiej przy Parafii NNMP w Krużlowej Wyżnej
3. Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej parafii

 

II.
Cele konkursu
1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.


III.

Uczestnicy/ Kategorie wiekowe
1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży i dorosłych.
2. Prace oceniane będą w kategoriach indywidualnej i zespołowej. 
W kategorii indywidualnej uczestnik może złożyć do konkursu tylko 1 pracę – można wybrać dowolny rozmiar bombki
W kategorii zespołowej można złożyć do konkursu 3 bombki w każdym rozmiarze po 1.
Przez zespól rozumie się drużynę składającą się z kilku osób – w dowolnym wieku. (Np. dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci).
Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną kategorię: indywidualną lub zespołową
3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych)
4. Wszystkie bombki choinkowe biorące udział w konkursie będą wykorzystane jako dekoracja choinek przy szopce w kościele parafialnym.

IV Prace konkursowe:
Tematem konkursu jest: Najpiękniejsza bombka choinkowa.
Przez bombkę choinkową rozumie się: bombkę styropianową o rozmiarze 10 cm lub 12 cm lub 15 cm.
Technika wykonania – dowolna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, koraliki, brokat,
Wymogi techniczne wykonania prac:
- każda bombka musi mieć przytwierdzoną zawieszkę lub sznureczek umożliwiający zawieszenie na choince
- każda praca powinna mieć przytwierdzoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika Kl lub skład zespołu oraz adresu zamieszkania.
Prace niezgodne z regulaminem, dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.


V.
Termin i warunki dostarczenia prac:
Bombki choinkowe można składać od 12 grudnia do 14 grudnia 2017r w salce na Plebanii.
VI.
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody w dniu 15 grudnia 2017 r
Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- wkład pracy
- samodzielność wykonania
Komisja wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
- Praca indywidualna
- Praca zespołowa
Dla każdego uczestnika konkursu słodka niespodzianka przy złożeniu prac.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi


VII.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator

PONIEDZIAŁEK – 04.12
6:00 Msza u sióstr: ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 1. + Katarzyna i Wojciech Muchowie od córki Barbary z mężem i całą rodziną
2. + Ryszard Paciorek od siostry Zofii z mężem
3. Dziękczynno-błagalna z prośbą o przemianę w życiu Huberta
16.30 1. + Wiktoria Jaworecka w 16 rocz. śm.

 

WTOREK - 05.12
6.30 1. + Maria Serafin z 7 dzień po śm.
2. + Maria Gawron od siostry Hani z rodziną
16.30 1. + Maria Bocheńska
2. + Tomasz Liszka w kol. rocz. śm
3. + Stanisław Mikulski z int. chrześniaka Tomasz

 

ŚRODA - 06.12
6.30 1. + Stanisław Okwat od swata Tadeusza Kumorka
2. + Stanisław Frączek od wnuka Kamila
3. + Janina Kostecka od Marii Olech z rodziną
16.30 1. + Maria Fyda w 5 rocz. śm.
2. Dziękczynno-błagalna w pewnej rodzinie
3. + Janina i Józef Fyda (ks. Arkadiusz)
Stara Wieś – 15:30 + Stanisław Mikulski z int. rodziców

 

CZWARTEK - 07.12 I-szy czwartek miesiąca
6.30 1. + Jan Dobroszek od siostrzenicy Lidii z mężem
2. + Henryk Jędrusik od sąsiadów Marii Olech z synem
3. ++ Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 1. + Alfons Tarasek od siostrzenicy Dominiki Jędrusik
2. ++ Dorota i Władysław Mikulscy
3. ++ W intencji zmarłych nauczycieli i pracowników Krużlowskiej szkoły

 

PIĄTEK - 08.12
6.30 1. + Maria, Piotr Majewscy
2. + Maria i Piotr Pietruch
3. + Maria i Jan Olchawscy
9:00 Za parafian
18.00 1. + Maria Bocheńska
2. + Janina i Stanisław Biskup od córki Stanisławy z rodziną
Stara Wieś – 17:00 1. + Władysława Bucak (ona) od wnuka Damiana

 

SOBOTA – 09.12
6.30 1. + Wiesław Obrzut z okazji imienin
2. + Waleria Sapalska z okazji imienin od Mariana z rodziną
3. + Waleria Górka z okazji imienin
16.30 1. + Emilia Pietruch

 

II NIEDZIELA ADWENTU - 10.12
7.00 1. + Stanisław Mirek od Pawła i Agnieszki z synem
2. + Elżbieta Mirek od rodziny Baranów i Witników
3. W intencji Róży Matek Aleksandry Fydy dziękczynna za łaski, z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożek oraz za ++ zmarłe członkinie
9.00 1. + Marian Skrzypiec w rocz. śm.
11.00 1. + Jan Dobroszek od swatowej Anny Igielskiej z dziećmi
2. Za parafian i nowoochrzczone dzieci
15.00 1. + Władysław Baran w dniu urodzin
Stara Wieś - 10.00: + Genowefa, Stanisław Marcinkiewicz
14.00: + Maria, Józef, Stanisław Śmigacz