DANE   STATYSTYCZNE   PARAFII   KRUŻLOWA  2016

ILOŚĆ  MIESZKAŃCÓW       3024

ILOŚĆ RODZIN                        818

ILOŚĆ KOBIET                       1497

ILOŚĆ MĘŻCZYZN               1527

DO I KOMUNII ŚW. PRZYSTĄPIŁO 46 DZIECI

SAKRAMENT BIERZMOWANIA PRZYJĘŁO 51   OSÓB

KOMUNII ŚWIĘTEJ ROZDANO  125 000

 

CHRZTY:

KRUŻLOWA WYŻNA   18   (CHŁOPCÓW 12,    DZIEWCZYNEK 6)

KRUŻLOWA NIŻNA     10    (CHŁOPCÓW   3,   DZIEWCZYNEK 7)

STARA WIEŚ                 10    (CHŁOPCÓW   4,   DZIEWCZYNEK  6 )

RAZEM                          38  / CHŁOPCÓW  19,   DZIEWCZYNEK 19 )

ŚLUBY:

KRUŻLOWA WYŻNA      15

KRUŻLOWA NIŻNA          5

STRA WIEŚ                         4

RAZEM                              24

POGRZEBY:

KRUŻLOWA WYŻNA      7   ( MĘŻCZYZN 3, KOBIET  4  )

KRUŻLOWA NIŻNA       12   ( MĘŻCZYZN   6, KOBIET  6 )

STARA WIEŚ                     8   ( MĘŻCZYZN   3, KOBIET  5 /

RAZEM                             27   ( MĘŻCZYZN  12, KOBIET  15 )

WYKONANO NASTĘPUJĄCE PRACE :

NOWY KOŚCIÓŁ:

- WITRAŻ NA CHÓRZE

- ŁAWKI DO KAPLICY MATKI BOŻEJ

- PAMIĄTKI DLA PIELGRZYMÓW ŚDM Z FRANCJI

- OŚWIETLENIE OŁTARZA

- KRATY ZABEZPIECZAJĄCE DO KOŚCIOŁA

- MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE DLA DZIECI

- WYKONANIE MENSY OŁTARZOWEJ W KAPLICY PIĘKNEJ MADONNY

- WYKONANIE NOWYCH ŁAWEK W KAPLICY MATKI BOŻEJ

-DOKOŃCZENIE SPŁACANIA WYKONANYCH ŻYRANDOLI

- MATERIAŁY DEKORACYJNE DO CIEMNICY, GROBU I SZOPKI

-  PRACE OGRODNICZE PRZY KRZEWACH

- ZAKUP KAMERY DO PRZEKAZU INTERNETOWEGO

- KWIATY NA SCHODACH

- KOLEJNE ORNATY NA UROCZYSTOŚCI

- OBRUSY OLTARZOWE

- PARAMETRY LITURGICZNE

- POLICHROMIA RZEŹBY MADONNY DO DOLNEJ CZĘŚCI KOŚCIOŁA

- OŚWIETLENIE WOKÓŁ RZEŹBY PRZED KOŚCIOŁEM

- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NOWEGO KOŚCIOŁA

- SUKIENKI DLA DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

- CYKLICZNY WYWÓZ KONTENERÓW CMENTARNYCH

- PRACE REMONTOWE

- PRACE BUDOWLANE W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- OŁTARZ W KAPLICY MATKI BOŻEJ

 

 

STARY KOŚCIÓŁ:

- PROGRAM KONSERWATORSKI

- OSUSZANIE ŚCIAN WEWNĘTRZYCH ZAKRYSTII

- RENOWACJA PIERWSZEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO OŁTARZA

 

STARA WIEŚ:

- ZAKUP I MONTAŻ KROPIELNIC PRZY WEJŚCIU DO KAPLICY

- KOLEJNA RATA ZA URZĄDZENIE GRZEWCZE

- BEZPRZEWODOWE MIKROFONY

- PRACE OGRODNICZE PRZY KRZEWACH

- OBRUSY OŁTARZOWE

- DEKORACJE KWIATOWE I MATERIAŁOWE

- MEDIA SANITARNE

 

 

BUDYNEK PLEBANI:

-  WYNIANA KOLEJNYCH OKIEN I DRZWI

- SPRZĘT GASTRONOMICZNY

- PRACE REMONTOWE I WYMIANA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW W POMIESZCZENIACH

- OBRUSY OŁTARZOWE I SZATY LITURGICZNE DLA MINISTRANTÓW

- SZAFA NA SZATY LITURGICZNE

 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY ADOPTOWANY NA KAPLICĘ I SALĘ SPOTKAŃ:

- PRACE BUDOWLANE W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- PRZYŁĄCZ GAZU DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- WYKONANIE WITRAŻY DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- CHŁODNIA DWUKOMOROWA DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- ZAKUP I MONTAŻ KABLI ORAZ ŻARÓWEK DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- UPORZĄDKOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

- WYKONANIE SANITARIÓW W KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

- ZAKUP KLIMATYZATORA DO KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ

 

 

PLANUJEMY W KOLEJNYM ROKU PAŃSKIM 2016:

- WYKONANIE I MONTAŻ KOLEJNEGO WITRAŻA W NOWYM KOŚCIELE PRZY OŁTARZU I NA CHÓRZE

- DALSZE INTENSYWNE PRACE W DRUGIEJ CZĘŚCI BUDNYKU GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA WYKONANIE SALI MISTERIUM

- KLASY III MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Z NASZEJ PARAFII PRZYJMĄ SAKRAMENT BIERZMOWANIA, ZGODNIE Z USTALENIEM REFERATU KATECHETYCZNEGO TARNOWSKIEJ KURII DIECEZJALNEJ, W GRYBOWIE

-   WYKONANIE STOLARKI OŁTARZOWEJ DO KAPLICY MATKI BOŻEJ

- PRACE ZMIERZAJĄCE DO CZYSZCZENIA I MALOWANIA DACHU KAPLICY W STAREJ WSI

 

WYRAZY SZCZEGÓLNEGO UZNANIA I WYRÓŻNIENIA NALEŻĄ SIĘ  OSOBOM:

- KSIĘŻOM WIKARIUSZOM – KATECHETOM: KSIĘDZU KAZIMIERZOWI I KSIEDZU PAWŁOWI  ZA CAŁOROCZNĄ GORLIWĄ PRACĘ DUSZPASTERSKĄ I KATECHETYCZNĄ W PARAFII I DEKANACIE, ZA POSŁUGĘ SAKRAMENTALNĄ, SŁOWO BOŻE  I PROWADZENIE GRUP DZIECI I MŁODZIEŻY W PARAFII

- KAPŁANOM RODAKOM ZA ICH ŚWIADECTWO ŻYCIA O NASZEJ PARAFII

-KLERYKOM POCHODZĄCYM Z NASZEJ PARAFII ZA ICH POSTAWĘ ODDANIA SWEGO MŁODEGO ŻYCIA NA CHWAŁĘ BOŻĄ  I ZBAWIENIE LUDZI

- SIOSTRZE DIANIE – ZAKRYSTIANCE ORAZ POZOSTAŁYM SIOSTROM ZA SUMIENNĄ PRACĘ W KOŚCIELE NOWYM I STARYM, DBANIE O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH,  DEKORACJE ORAZ KOMPOZYCJE KWIATOWE

- GRUPOM MŁODZIEŻY I LITURGICZNEJ SŁUŻBIE OŁTARZA ZA POSŁUGĘ W PARAFII I PRZY OŁTARZU

- PANU JÓZEFOWI MIKULSKIEMU – ZAKRYSTIANOWI W STAREJ WSI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ I ODDANĄ PRACĘ W KAPLICY

- PANU ORGANIŚCIE W KRUŻLOWEJ ROMANOWI KWOCE ZA GRĘ NA ORGANACH, PROWADZENIE CHÓRU I ORKIESTRY PARAFIALNEJ

- CHÓROWI I ORKIESTRZE PARAFIALNEJ ZA UŚWIĘTNIANIE UROCZYSTOŚCI PARAFIALNYCH

- PANU PRZEMYSŁAWOWI KIEŁBASIE – ORGANIŚCIE W KAPLICY W STAREJ WSI ZA MUZYKĘ I ŚPIEW

- SIOSTROM DOMINIKANKOM NA CZELE Z SIOSTRĄ DYREKTOR CHERUBINĄ ZA PROWADZENIE PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA I DEKORACJE W KOŚCIELE

- SIOSTRZE BOGNIE ZA PROWADZENIE DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

- PANIOM: ANNIE GOŃSKIEJ I MARII FILIPOWICZ ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ PRACĘ W PORADNII CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA RODZIN

- DYREKCJOM SZKÓŁ W KRUŻLOWEJ I STAREJ WSI, NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI ZA WSPÓŁPRACĘ I ŻYCZLIWOŚĆ W PODEJMOWANIU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ APOSTOLSKICH

- PANU WÓJTOWI GMINY GRYBÓW PIOTROWI KROKOWI ZA WSZELKĄ POMOC DLA NASZEJ PARAFII PRZY PODJEMOWANIU KOLEJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI PARAFIALNEJ I GMINNEJ

- PANIE ELŻBIECIE OBRZUT  ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ PRACĘ APOSTOLSKĄ NAD FACHOWYM OPRACOWYWANIEM I KOORDYNOWANIEM PRZYGOTOWYWANYCH PROJEKTÓW KONSERWATORSKICH                                            I UZYSKIWANIEM DOTACJI CELEM POZYSKIWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH PRZY KOLEJNYCH PRACACH KONSERWATORSKICH  W STARYM KOŚCIELE I JEGO OTOCZENIU, A TAKŻE ZA SYSTEMATYCZNE DOPILNOWYWANIE FINANSOWYCH POWINNOŚCI PRZY ADMINISTRACYJNYM FUNKCJONOWANIU PARAFII, JAK RÓWNIEŻ ZA PROWADZENIE ZADAŃ I AKCJI DUSZPASTERSKICH  RADY PARAFIALNEJ, AKCJI KATOLICKIEJ I CARITASU

- PANOM SOŁTYSOM: ZA WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ DOBRA PARAFIALNEGO

- PANI ALINIE JĘDRUSIK ZA SUKCESYWNE ZAOPATRYWANIE KOŚCIOŁA I PARAFII

- PANU ANDRZEJOWI WALUSZOWI ZA CAŁOROCZNĄ PRACĘ KONSERWATORA OBIEKTÓW PARAFIALNYCH ORAZ PANU JANOWI TARASKOWI, TOMASZOWI DURLAKOWI, WŁODZIMIERZOWI CHRONOWSKIEMU, PIOTROWI TARASKOWI,

- PANU STANISŁAWOWI JACHOWICZOWI ZA BEZINTERESOWNE KOORDYNOWANIE PRAC WOKÓŁ SANKTUARIUM I SPONSOROWANIE

- PANOM: GRABARZOWI JANOWI MIKULSKIEMU RÓWNOCZESNEMU WYKONAWCY POMNIKÓW ZA TROSKĘ O WŁAŚCIWY PORZĄDEK I PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC NA CMENTARZU PARAFIALNYM A TAKŻE SUMIENNĄ OPIEKĘ                    I TROSKĘ  O KAPLICĘ PRZEDPOGRZEBOWĄ

- PANU ANDRZEJOWI BARANOWI – DZWONNIKOWI PARAFIALNEMU ZA BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ DZWONIENIA NA STARYM KOŚCIELE

- PANOM STANISŁAWOWI FYDZIE I ANDRZEJOWI BARANOWI ZA CZUWANIE NAD PORZĄDKIEM I CZYSTOŚCIĄ LASU PARAFIALNEGO

- PANIOM GOSPOSIOM PARAFIALNYM: EWIE WALUSZ, BARBARZE OLECH, AGACIE BARAN ZA SUMIENNĄ PRACĘ NA PLEBANII I W KUCHNII

- PANIOM: MARII I ELŻBIECIE PIERTUCH ZA CAŁOROCZNĄ I BEZINTERESOWNĄ PRACĘ DBANIA O CZYSTOŚĆ SZAT LITURGICZNYCH W KAPLICY W STAREJ WSI

- PANI STANISŁAWIE JANUSZ ZE STAREJ WSI ZA PROWADZENIE KRONIKI PARAFIALNEJ

- PANI MARII WANATOWICZ – KŁUSEK ZA PROWADZENIE KRONIKI POŚWIĘCONEJ MADONNIE KRUŻLOWSKIEJ

- PANIOM Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z KRUŻLOWEJ WYŻNEJ, NIŻNEJ I STAREJ WSI ZA DEKORACJE ŚWIATECZNE I OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW , UCZESTNICZENIE W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH W STROJACH REGIONALNYCH

- OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM Z KW, KN, SW ZA WSZELKIE NIEODPŁATNE PRACE PRZY PARAFII ORAZ PEŁNIENIE HONOROWEJ STRAŻY PRZY GROBIE PAŃSKIM JAK RÓWNIEŻ ZA UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH

- PANU STANISŁAWOWI WRONIE ZA PROWADZENIE MODLITW W PARAFII, ORGANIZOWANIE PIELGRZYMEK DO MIEJSC ŚWIĘTYCH, OPIEKĘ NAD KOŁEM PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

- NADZYWCZAJNYM SZAFARZOM EUCHARYSTII: JANOWI KRUCZKOWI, JERZEMU ORLECKIEMU, ARKADIUSZOWI MACIAKOWI ZA CAŁOROCZNĄ BEZINTERESOWNĄ POSŁUGĘ ROZDAWANIA EUCHARYSTII ZWŁASZCZA WŚRÓD CHORYCH

- PANU JACKOWI MUCHA ZA UPAMIĘTNIANIE WYDARZEŃ PARAFIALNYCH POPRZEZ WYKONYWANIE ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

-  WSZYSTKIM OFIARDOWAWCOM, KTÓRZY POPRZEZ OFIARĘ NA TACĘ I DO KOPERT SKUTECZNIE WSPIERALI I WSPIERAJĄ NASZĄ PARAFIĘ ORAZ WSZELKIE JEJ PLANY I ZADANIA

- CHORYM I CIERPIĄCYM ZA ICH CIERPIENIA OFIAROWYWANE ZA CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ

-  ANONIMOWYM DARCZYŃCOM I TYM, KTÓRYCH TU NIE WYMIENIONO

- WSZYSTKIM, KTÓRZY ZE ZROZUMIENIEM I ODDANIEM PRZYCHODZILI I SPRZĄTALI OBIEKTY KOŚCIELNE ROZUMIEJĄC I REALIZUJĄC PRZYKAZANIE KOŚCIELNE POLECAJĄCE TROSKĘ O POTRZEBY WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA.

PROSIMY RÓWNIEŻ PARAFIAN KTÓRZY ZMIENIAJĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB PRZECHODZĄ DO INNEJ PARAFII ABY ZGŁOSILI SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ CELEM WPROWADZENIA ZMIAN W KARTOTEKACH PARAFIALNYCH. POSŁUŻY TO MIĘDZY INNYMI DO SPRAWIEDLIWEGO WYZNACZANIA RODZIN DO SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA

JEŚLI KOGOKOLWIEK TU NIE WYMIENIŁEM TO SERDECZNIE PRZEPRASZAM I TYM GORĘCEJ PRAGNĘ Z SERCA PODZIĘKOWAĆ ! NIECH BÓG WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO WYNAGRADZA SWOJĄ OBFITĄ ŁASKĄ!

 

 

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO STOKROTNE
BÓG ZAPŁAĆ !

PARAFIANOM I PIELGRZYMOM NAWIEDZAJĄCYM SANKTUARIUM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W KRUŻLOWEJ, ŻYCZENIA OBFITYCH ŁASK OD CHRYSTUSA I OPIEKI PIĘKNEJ MADONNY WNOWYM ROKU PAŃSKIM 2017

 

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

 

Proboszcz parafii Krużlowa    
Ks. Marek Szewczyk

 

KRUŻLOWA  31.12.2016

DATA

GODZINA

PRZYSIÓŁEK

27 grudnia

 

Wtorek

9.00

Osików II: od Państwa Teresy i Mirosława Mucha   325  do Państwa Małgorzaty i Władysława Serafianów  269

9.00

Widomia: od Państwa Zwolenników 17 do Państwa Tarasków 282

9.00

Widomia: od Pana Grzegorza Stypuły 144 do Pana  Ryszarda Fydy 157

28 grudnia

 

Środa

9.00

Nowa Wieś: od Pani Barbary Tarasek  179  do Państwa Walerii i Adama Król   145

9.00

Bania: od Pana Jana Króla 54 do Pana Wiesława Fydy 119

9.00

Węglarnia, Strzylawki, Potoki (I) : od Państwa Jędrusików 62  do Państwa Wronów 210

29 grudnia

 

Czwartek

9.00

Poddziale –str. lewa: od Pana Marka Łukasika 126 do Pana Tadeusza Frączka 30

9.00

Karczyska–Podgranice: od Pana Zdzisława Ząbra 138   do Pana  Krystiana Grucy 299

9.00

Węglarnia, Strzylawki, Potoki (II): od Pana Kazimierza Litawy  68  do Państwa Obrzutów 97

30 grudnia

 

Piątek

9.00

Osików I: od Pana Stanisława Gucwy 33 do Pani Cecylii Forczek 57

9.00

Osików II: od  Państwa Święsów 165 do Pana Józefa Bednarza 215

9.00

Bania: od Pana Marcina Mikulca 226 do Pani Taliny Kosteckiej 28

2 stycznia

 

Poniedziałek

15.00

Wieś –str. lewa: od Państwa Darłaków 291  do Państwa Nowaków  46

9.00

Karczyska–Podgranice: od Pana Jana Nosala 24 do Pana Bogdana Grybosia 121

9.00

Równia–Pustki: od Pana Pawła Uznańskiego 170 do Państwa Filipowiczów 246

3 stycznia

 

Wtorek

14.00

Od mostu do starego kościoła (I) : od Pana  Stanisława Fydy 170 do  Państwa Klimontowskich  3

14.30

St. Wieś –Wieś: od Pana Władysława  Mikulskiego 59  do Pani Smoszna 232

9..00

St. Wieś –Wieś: od Pana Stanisława Marchacza  109   do  Pana Krzysztofa Oracza 184

4 stycznia

 

Środa

9.00

Poddziale –str. prawa: od Pana Marka Kubiaka 85 do Pana Stanisława Jaworeckiego 167

14.00

Od mostu do starego kościoła (II): od Państwa Chramęgów 21   do  Pani  Heleny Fydy 3

13.00

Krzemionki–Gromnik (I) od Państwa Marcinkiewiczów  145  do Państwa Kroków 244

5 stycznia

 

Czwartek

13.30

Nowa Wieś: od Państwa Biskupów  196  do Państwa  Witników  103

14.00

Krzemionki–Gromnik (II) od Państwa  Szczerbów  234   do Państwa Wójcików  14 a

14.30

Pagorek: od Pana Mateusza Barana 2 do Pani Marii Wanatowicz -  Kłusek 7

7 stycznia

 

Sobota

9.00

Wieś –str. lewa: od Państwa Pawlików  111  do Państwa Brodów 241

9.00

Poddziale –str. prawa: od  Tomasza Michalika 247 do Pana Andrzeja Pacha 246

9.00

Centrum: od Pana Mateusza Jachowicza  318  do Państwa Polańskich 216

9 stycznia

 

Poniedziałek

9.00

Osików I: od Państwa  Filipów 252  do Państwa Jantasów 72

15.00

Poddziale –str. lewa: od Państwa Gołyźniaków 63 do Pani Stanisławy Fydy 186

9.00

Wieś –str. prawa: od Pani Marii Górskiej 301 do Pana Jana Forczka 44

10 stycznia

 

Wtorek

14.30

Zamłynie: od Pana Dariusza Kaszany 230 do Pana Zbigniewa Klimontowskiego 173

9.00

Od mostu do nowego kościoła: od Państwa Obrzutów 134 do Państwa Chronowskich 226

14.00

Zawodzie: od Pana Jana Łatki 19 do Pana Pawła Filipowicza