1. Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy świętej przedstawiciele Akcji katolickiej zbiorą ofiarę do puszek celem pomocy rodzinie, którą dotknęło nieszczęście pożaru. Dziękujemy za ofiarność na ten cel!
2. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział oraz tym, którzy w wieloraki sposób przyczynili się do uświetnienia Odpustu Parafialnego. Bóg zapłać tym, którzy dekorowali kościoły i otoczenie, tym, którzy pilnowali porządku, tym, którzy wzięli czynny udział w centralnej Mszy świętej i procesji, oraz tym, którzy pilnowali porządku na drogach i parkingu. Szczególnie dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z KN, Strażakom, orkiestrze parafialnej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Panu Andrzejowi za nagłośnienie. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!
3. Składamy serdeczne podziękowanie za złożoną dziś ofiarę na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać! Pozostaje nam nadal do spłacenia duża suma należności za wykonane witraże oraz wypłacenia kolejnej raty za oczyszczenie i malowanie dachu kaplicy w Starej Wsi.
4. Wyrazy wdzięczności składamy kolejnym 14 rodzinom, które w ostatnich dwu tygodniach złożyli ofiarę w łącznej kwocie 750 zł. na spłacanie długu za remont dachu na kaplicy w Starej Wsi. Bóg zapłać!
5. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
- we środę –13 września na godz. 19.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej na kolejne Nabożeństwo Fatimskie z naszą Piękną Madonną Krużlowską. Mszy świętej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. Maciej Biedroń, neoprezbiter, wikariusz z Brzeska.
Do niesienia Figury Madonny prosimy:
I. Nauczyciele z Gimnazjum w Krużlowej
II. Młodzież klas II Gimnazjum w Krużlowej
III. Młodzież klas III Gimnazjum w Krużlowej
IV. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Krużlowej
V. Orkiestra i Chór Parafialny
- we czwartek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30.
- w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Rozpoczęcie odpustu w Sanktuarium w Limanowej. Szczegóły na afiszu!
- w sobotę- wspomnienie Św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa i męczennika.
- w niedzielę – Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Odpust ku czci Imienia Maryi w Ptaszkowej. Suma o 11.00. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie i Tarnowie.
6. Spotkanie młodzieży klas siódmych i Gimnazjum wraz z rodzicami w ramach przygotowania do godnego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w piątek na Mszy świętej o godz. 18.00.
7. Dziś po Mszy św. popołudniowej na plebanii odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej. Prosimy wszystkich o przybycie !
8. W tym roku przypadają wybory do Rad Duszpasterskich w parafiach. Prosimy zapoznać się z Regulaminem Wyboru oraz Statutem Rad Duszpasterskich, umieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii i zgłoszeniem w kopertach do 7 października nowych członków.
9. Na następną niedzielę Zespół Teatralny DABAR z Mogilna zaprasza widzów na spektakl teatralny pt. PRZEDSIONEK, który odbędzie się w sali widowiskowej przy parkingu koło naszego kościoła o godz. 16.00 i 18.30. Bezpłatne bilety można pobrać u ministrantów. Szczegóły na afiszu.
10. Pan Stanisław Wrona organizuje pielgrzymkę trasą: Zakopane – Ludźmierz na 30 września. Koszt 40 zł.
11. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Pietruch Tomasz 16, Mikulski Jan 67, Mikulski Grzegorz 67, Zubek Joanna 67, Koczanowicz Damian 67, Filipowicz Helena 53, Filipowicz Marcin 53, Filipowicz Marek 53, Wojtarowicz Franciszek 180, Jędrusik Adam 118.
12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Miłosierny upomina ”, w Źródle znajdziemy artykuł: „Odnaleźć, przyjąć i wywyższyć”. Są już do nabycia Kalendarze Rolników na 2018 rok z cennymi artykułami i poradami. Cena 25 zł.

PONIEDZIAŁEK – 04.09
8.00 1. Za parafian
2. + Jan Gacek od syna Gustawa z mamą
18.00 1. + Ludwika (ona) i Mariusz Obrzutowie
2. + Bronisław Chronowski z int. wnuków
Stara Wieś – 8.30 O bł. Boże w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym oraz o zdrowie, opiekę Matki Bożej dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły w SW


WTOREK - 05.09
6.30 1. + Maria Bocheńska od wnuka Szymona
2. + Józef Jędrusik w 5 rocz. śm.
18.00 1. O błogosławieństwo Boże w nowym domu
2. + Franciszek Frączek
3. + Zuzanna Szczerba od wnuka Artka z narzeczoną


ŚRODA - 06.09
6.30 1. W pewnej intencji
2. + Jan Dobroszek os syna Tomasza
3. ++ z rodziny Mikulskich
18.00 1. + Władysław Frączek od brata Stanisława z rodziną
2. + Katarzyna, Stanisław Chronowscy
Stara Wieś – 17.00: + Helena Stępień od wnuka Piotra i Danusi z dziećmi


CZWARTEK - 07.09 I-szy czwartek miesiąca
6.30 1. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. rodziny Lichoniów z Grybowa
2. + Józefa (ona) Gucwa od wnuka Damiana z rodziną
3. + Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1. Msza św. dziękczynna za powrót do zdrowia z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże w rodzinie
2. Msza św. dziękczynna za szczęśliwe zbiory z int. mieszkańców z KN
3. + Alfons Tarasek od chrześniaka Artura z rodziną


PIĄTEK - 08.09 Uroczystość Odpustowa ku czci Narodzenia NMP
7.00 1. + Maria i Stanisław Tarasek
2. + Stanisław Mirek od żony
9.00 1. + ks. prał. Kazimierz Stępień
2. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Barbary i Grzegorza w 4 rocz. ślubu z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla nich i syna Kamila
11.00 1. Za parafian
2. + Maria, Józef Średniawscy
18.00 1. + Jan Gacek od siostry Heleny
2. + Stanisław Frączek w 7 dz. po śm.


SOBOTA - 09.09
6.30 1. + Maria Bocheńska od wnuczki Katarzyny
2. + Aniela Obrzut w 2 rocz. śm.
3. +Bronisław Kostecki w 4 rocz. śm. od córki Teresy z rodziną
15.00 ŚLUB Krystyna Chronowska i Waldemar Lichoń
16.00 1. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Wiesławy i Romana Pietruchów w 50 r. ślubu z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
18.00 1. +Zuzanna Szczerba od Sławomira i Teresy Filipowiczów z dziećmi

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09
7.00 1. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Katarzyny Chronowskiej w 70 rocz. urodzin z prośbą o zdrowie, bł. Boże Pana Jezusa Przemienionego
9.00 1. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Marii i Mariana Obrzut w 30 r. ślubu z int. synów z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej
2. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Wiesławy i Romana w 50 r. ślubu z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej
11.00 1. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Marii Gurbowicz z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia od chrześniaka Bogdana Gucwy z rodziną z Rajska
2. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Zofii Szarek z okazji 18 r. urodzin z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej z int. rodziców i braci
2. Za parafian i nowoochrzczone dzieci
15.00 1. O zdrowie i bł. Boże dla Albiny
2. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Damiana z okazji 18 r. urodzin z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej z int. babci
Stara Wieś - 10.00: ++ Genowefa, Stanisław Marcinkiewicz
14.00: ++ Maria i Władysław Oracz

WSTĘP
Dziś gościmy w naszej parafii świeckiego misjonarza pana Zygmunta Romanowskiego, który po Komunii św. podzieli się świadectwem wdzięczności Bogu za otrzymane łaski. Po wieczornej Mszy św.
w nowym kościele zapraszamy na jego program muzyczny. Opiekunem duchowym pana Zygmunta jest ks. Krzysztof Stroński, który jest też znanym rekolekcjonistą
1. Dziękujemy przedstawicielom Akcji Katolickiej za przeprowadzenie zbiórki do puszek w ubiegłą niedzielę i zebranie kwoty 8 960 zł. na pomoc dla tych, którzy ucierpieli na skutek wichury w Polsce. Bóg zapłać!
2. W ostatnim czasie na terenie naszej parafii miał miejsce pożar budynku mieszkalnego naszego parafianina. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich parafian o złożenie ofiary do puszek w następną niedzielę 10 września, by w ten sposób pomoc tej rodzinie. Członków Akcji Katolickiej prosimy o przeprowadzenie tej zbiórki.
3. W poniedziałek Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w Krużlowej o godz. 8.00, w Starej Wsi o 8.30. Wyjście uczniów ze szkół 15 minut wcześniej. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół wraz z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, pracownikami oraz sztandarami szkół do kościoła.
4. W I-szy Czwartek miesiąca zapraszamy na godzinną adorację w ciszy po Mszy św. wieczornej.
5. W najbliższy piątek 8 września przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Narodzenia N M Panny, Święto Matki Bożej Siewnej. Po każdej Mszy świętej poświęcenie ziarna. Kazania w tym dniu wygłosi i sumę odpustową odprawi Ks. Prałat Zbigniew Pietruszka, Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Msze święte w tym dniu w kościele parafialnym w Krużlowej będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem. Prosimy chętnych do niesienia feretronów, sztandarów, figur, baldachimu, dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami. Strażaków prosimy o zabezpieczenie miejsc parkingowych. Z racji odpustu nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
6. Zwracamy się z serdeczną prośbą do Koła Gospodyń Wiejskich z Krużlowej Niżnej oraz do Strażaków o wysprzątanie i ustrojenie otoczenia wokół nowego i starego kościoła.
7. W następną niedzielę uroczystość odpustowa z okazji Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w Mogilnie. Suma odpustowa
o godz. 11:00.
8. Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się za tydzień w niedzielę 10 września po Mszy św. popołudniowej na plebanii. Prosimy wszystkich o przybycie.
9. Pragniemy poinformować wszystkich uczniów i rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum, że od tego roku obowiązują nowe katechizmy z nowym programem nauczania. Katechizmy będzie można nabyć w zakrystii po Mszach świętych.
10. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania prosimy:

* We czwartek na godz. 8.30 następujące rodziny:
Chronowski Jan 189, Tarasek Wioletta 189, Łacek Józef 225, Baran Jacek 30, Baran Maria 30, Filipowicz Wiesław 246, Filipowicz Jakub 246, Fyda Ryszard 157, Fyda Zygmunt 231, Baran Zbigniew 233.
* W sobotę na 8.30 następujące rodziny:
Szarek Bolesław 140, Szarek Józef 292, Fyda Mieczysław 101, Gruca Jadwiga 69, Pietruch Paweł 296, Bocheński Marek 171, Pałubiak Maria 9, Pałubiak Joanna 228, Tarasek Krzysztof 228, Jędrusik Stanisław 15.

11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Niedziela bez Mszy nie jest niedzielą”,
w Źródle znajdziemy artykuł: „Koreańskie piekło”.
12. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności + Stanisław Frączek. Polećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie…