1. Przeżywając dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, uczyńmy refleksję nad swoim dotychczasowym życiem, czy jest ono życiem w przyjaźni z naszym Królem i Panem. Naszą serdeczną modlitwą obejmijmy Liturgiczną Służbę Ołtarza i Akcję Katolicką.
2. W Gabocie parafialnej i na stronie internetowej została umieszczona lista oraz tekst protokołu sporządzony na podstawie posiedzenia Rady Duszpasterskiej z przeprowadzenia procedury wyboru nowych kandydatów do Rady. Gratulujemy zarówno tym, którzy zostali wybrani do współpracy na rzecz dobra całej wspólnoty parafialnej jak i tym, którzy przeszli na czas trwania kolejnej kadencji. Niech Błogosławieństwo Boże spocznie na nich i na życiu ich rodzin. Szczęść Boże!
3. Dziękujemy kolejnym 5 rodzinom za złożenie ofiary w łącznej kwocie 400 zł. na pokrycie należności za remont dachu kaplicy w Starej Wsi. Bóg zapłać!
4. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pracowali na cmentarzu przy montażu schodów. Bóg zapłać!
5. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
- we wtorek – ósma rocznica święceń ks. Bpa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
- we środę – spowiedź przed I piątkiem w Starej Wsi od godz. 14.30.
- we czwartek – Święto Św. Andrzeja, Apostoła. Spowiedź przed I piątkiem dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum od godz. 16.00
- w I piątek – spowiedź od godz. 15.30. Do chorych, zgłoszonych w zakrystii, udamy się według następującego porządku: Ks. proboszcz od godz. 8.00, ks. Paweł od godz. 14.00, ks. Krzysztof na Starej Wsi od godz. 14.00. Msza święta Misyjna i ofiara na misje.
- w sobotę – odpowiadając na prośbę Matki Bożej, przekazaną siostrze Łucji, rozpoczniemy cykl pięciu pierwszych sobót miesiąca. Po porannej Mszy świętej zatrzymamy się na różaniec i 15-to minutowe rozważanie, które obok spowiedzi i komunii świętej stanowią warunki tego nabożeństwa. Gorąco zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do wspólnego wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi.
- w niedzielę na godz. 16.30 Społeczność Gimnazjum w Krużlowej zaprasza do Sali Misterium na Przedstawienie w Hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu.

- w niedzielę – Rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego- I niedziela Adwentu. Od tej niedzieli, włączając się w jak najlepsze duchowe przygotowanie do rozpoczęcia V Synodu Diecezji Tarnowskiej, w naszej parafialnej Sali Misterium po każdej dopołudniowej Mszy świętej rozpocznie się emisja 12 minutowego darmowego filmowego komentarza, pomagającego nam w sposób obrazowy przybliżyć sobie naukę Ewangelii by potem żyć jej treścią przez kolejny tydzień naszego życia. Wszystkich spragnionych duchowego przeżycia serdecznie zapraszamy !
6. Wyjazd pielgrzymki do Częstochowy na nocne czuwanie Róż Żywego Różańca odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godz. 7.15 rano z przystanku koło starego kościoła. Przypominamy Różom i prosimy o złożenie zaległej i obecnej ofiary na misje.

7. Dziękujemy kolejnym rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Do sprzątania w sobotę na godz. 8.30 prosimy następujące rodziny: Mikulec Leszek 20, Chronowski Marcin 241, Dyba Piotr 207, Mikulec Jarosław 220, Gołyźniak Józef 182, Ruszkiewicz Roman 61, Szarek Mieczysław 223, Szporna Tomasz 100, Leszczyński Jarosław 254, Wojciechowski Jakub 213.

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Nie wstydź się wstydu”.
9. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: + Maria Serafin. Polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie… .

Porządek zebrania:
1. Omówienie przez Ks. Proboszcza Marka Szewczyka statutu i zakresu obowiązków Duszpasterskiej Rady .
2. Prezentacja składu nowo wybranej Rady Duszpasterskiej, oraz wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Przedstawienie zadań, oraz wizji ich realizacji w zakresie gospodarczym jak i duszpasterskim przez ks. Proboszcza Marka Szewczyka.
4. Wolne wnioski.
Ad.1
Na wstępie Ks. Proboszcz Marek Szewczyk omówił założenia Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, oraz zakres obowiązków RD jako organu doradczego w sprawach religijnych i ekonomicznych parafii.
Ad.2
Nowa Rada Duszpasterska została wyłoniona w wyborach przeprowadzonych w dniach od 17 września do 1 października bieżącego roku.
Z urzędu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
• Ks. Proboszcz Marek Szewczyk
• Ks. wikariusz Paweł Szpunar
• S. Przełożona i dyrektor Przedszkola Parafialnego s. Gracjella
• Elżbieta Obrzut – Prezes POAK
• Roman Kwoka – organista
• Stanisław Wrona – Prezes Parafialnego oddz. KPRM
Z wyboru w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą:
1. Fyda Tadeusz
2. Gajkowski Jerzy
3. Jachowicz Stanisław
4. Jędrusik Leszek
5. Kasprzyk Władysław
6. Sapalski Jerzy
7. Tarasek Jan
8. Tarasek Marian
9. Forczek Renata
10. Jędrusik Urszula
11. Jędrusik Stanisław
12. Chronowski Włodzimierz
13. Fyda Stanisław
14. Mucha Jacek
15. Obrzut Tadeusz
16. Pietruch Tomasz
17. Walusz Andrzej
18. Kruczek Maria
19. Wiktorowski Bogdan
20. Klimontowski Adam
21. Frączek Małgorzata
22. Maciak Arkadiusz
23. Obrzut Maria
24. Kwoka Józef
25. Krystyna Tarasek SW 51
26. Mielczarek Beata
27. Mielczarek Dariusz
Podczas spotkania RD dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady, którymi zostali:
- Ks. Proboszcz Marek Szewczyk – Przewodniczący,
- Stanisław Jachowicz – zastępca przewodniczącego
- Elżbieta Obrzut – sekretarz
Ad.3.
Po przedstawieniu nowych członków RD, Ks. Proboszcz omówił krótkie i długoterminowe zadania, oraz prace do wykonania w naszej parafii.
Ad.4
Po propozycjach przedstawionych przez Księdza Proboszcza nawiązała się dyskusja o najpilniejszych sprawach.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.
Protokołowała: Elżbieta Obrzut.

PONIEDZIAŁEK – 20.11 św. Rafała Kalinowskiego
6.30 1. Za parafian
2. + Ryszard Paciorek od córki Kingi
3. + Janina Kostecka od Danuty Szczęśniak z rodziną
16.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i przemianę w rodzinie
2. + Franciszka (ona) Frączek od siostry Czesławy

WTOREK - 21.11 Ofiarowanie NMP
6:00 Msza u sióstr: + Marię Pękala z intencji córek
6.30 1. ++ Maria Fyda, Katarzyna i Stanisław Romaniec
2. + Maria Gawron od syna Adama z rodziną
16.30 1. + Jan Gacek od Pawła Wielgusa z rodziną
2. + Ludwik, Agnieszka Kusiak w rocz. śm. Agnieszki

ŚRODA - 22.11 św. Cecylii
6.30 1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Stanisławy i Adama Fydów
2. + Katarzyna, Wojciech Janusz z ok. imienin Katarzyny
16.30 1. + Jan Dobroszek od wnuczek Edyty i Karoliny
2. ++ Władysław, Maria, Michalina Kasprzyk
3. O błogosławieństwo Boże, opiekę Madonny Krużlowskiej i św. Cecylii dla chóru i orkiestry parafialnej z int. p. organisty Romana
Stara Wieś – 15:30 + Stanisław Okwat od wnuka Krzysztofa

CZWARTEK - 23.11
6:00 Msza u sióstr: + Maria Bocheńska
6.30 1. + Elżbieta Mirek od sąsiadów Jarząbów
2. + Stanisław Frączek od syna Krzysztofa z rodziną
16.30 1. + Michał Frączek w 9 rocz. śm.
2. + Alfons Tarasek od teściów z Wojkowej
3. + Stanisław Mikulski z int. siostry Barbary z mężem

PIĄTEK - 24.11 św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy
6:00 Msza u sióstr: Za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 1. + Julia Sapalska w kol. rocz. śm.
2. + Henryk Jędrusik od bratanicy Dominiki
3. ++ Katarzyna, Ludwik Gryzło z ok. imienin Katarzyny
16.30 1. + Stanisław Mirek od wujka Staszka Pałubiaka z rodziną
2. + Władysława (ona) Bucak od wnuczki Katarzyny Podwiki z mężem i dziećmi
3. + Władysława (ona) Janusz w 1 rocz. śm. oraz mąż + Stanisław

SOBOTA – 25.11
6.30 1. + Stanisław Mirek od szwagierki Anny
2. + Józefa (ona) Fyda w 1 rocz. śm. od siostrzenicy Barbary z rodziną
3. Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Stanisława (on) z okazji 60 rocz. urodzin od żony i dzieci
16.30 1. + Maria Bocheńska

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.11 Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
7.00 1. + Alfons Tarasek od szwagra Bogdana z rodziną
2. + Jan Pietruch od aktorów misterium pasyjnego
9.00 1. + Jan Dobroszek od szwagierki Danuty
2. + Jan Gacek od Marcina Wielgusa z rodziną
11.00 1. Za Ojczyznę od Stanisława Wrony
2. + Stanisława (ona) Mikulska z okazji imienin
15.00 1. + Ryszard Janusz w 1 rocz. śm.
Stara Wieś - 10.00: + Maria Marchacz od wnuka Mateusza
14.00: ++ Maria, Jan Szczepanik