1. Przeżywając dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, powierzmy Chrystusowi nasze dalsze życie. Niech moc Jego łaski napełnia nasze serce pokojem i radością.
2. W okresie świątecznym apelujemy szczególnie o kulturę oraz poszanowanie dla mienia społecznego i prywatnego. Niech nasza staropolska tradycja będzie daleka od chuligańskich wybryków.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim biorącym czynny udział w liturgii Triduum Paschalnego oraz wykonawcom dekoracji: siostrom zakonnym, księżom katechetom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, młodzieży naszej parafii, strażakom za pełnienie straży przy Grobie oraz utrzymanie porządku, prowadzącym kalwaryjskie drogi krzyżowe, wykonawcom pasji, chórowi, orkiestrze, aktorom przedstawiającym inscenizowaną drogę krzyżową, Dziewczęcej Służbie Maryjnej. Bóg zapłać!
4. Składamy gorące podziękowania kolejnym 6 rodzinom naszej parafii za złożenie ofiary w łączne kwocie 800 zł. na kolejne prace prowadzone w naszej parafii. Bóg zapłać!
5. Jutro w PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze święte o godzinie: 7.00, 9.00, 11.00 i o 13.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego i o 14.00 Msza św. chrzcielna. W Starej Wsi Msza św. o godzinie 10.00. Składka będzie przeznaczona na KUL i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
6. Przez cały bieżący tydzień, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą, będzie Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.
7. Za tydzień w Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodzony będzie Diecezjalny Dzień Caritas. Odpust w Białej Niżnej o godz. 11.00 oraz w Siołkowej na Zagórzu.
8. Wyjazd pielgrzymki do Łagiewnik odbędzie się 23 kwietnia w niedzielę o godz. 5.15 rano z przystanku koło starego kościoła.
9. Dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Na kolejny tydzień prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.30, następujące rodziny: Chronowski Adam 262, Gawron Stanisława 263, Gruca Tomasz 263, Serafin Władysław 269, Bochenek Wiesław 266, Fyda Mariusz 266, Bochenek Józef 26, Obrzut Adam 320, Gurbowicz Henryk 177, Wolak Robert 293.

10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym polecamy artykuł „Fair play to norma” opisujący zmagania chłopców należących do LSO w XI Mistrzostwach Polski Halowej Piłki Nożnej. Możemy tam również przeczytać wzmiankę o naszych ministrantach, którzy dnia 1 kwietnia w Dębicy zajęli III miejsce w diecezjalnym turnieju ty rozgrywek. Serdecznie im gratulujemy! W numerze Źródła artykuł: „Zwycięstwo Chrystusa i Jego dzieci”.
11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności w ostatnim czasie: + Helena Stępień oraz Władysława Bucak. Polećmy ich nieśmiertelne dusze Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

1. Dziś Niedziela Palmowa. Główne uroczystości XXXII Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbywają się dzisiaj w Tarnowie. Młodzież z naszej parafii bierze udział w tym modlitewnym spotkaniu. Poświęcenie palm w naszym kościele odbędzie się na Mszy św. o godz. 11.00 a po jej zakończeniu konkurs na najpiękniejszą i największą palmę. Kalwaryjska Droga Krzyżowa dziś o 14.00, o 15.00 Gorzkie Żale.
2. Bóg zapłać za złożoną dziś ofiarę przeznaczoną jako jałmużna postna na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie kształci się trzech naszych rodaków oraz na płatności w naszej parafii.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkich parafianom za przygotowanie i przedstawienie inscenizowanej drogi krzyżowej, aktorom, reżyserom, dekoratorom, OSP oraz wszystkim pomocnikom. Bóg zapłać!
4. Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku nastąpi zmiana godzin odprawiania nabożeństw popołudniowych. W Krużlowej Msza Święta będzie o godz. 18.00, a w Starej Wsi o godz. 17.00.

5. We czwartek rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.
WIELKI CZWARTEK – Pamiątka Ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
- 18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej, a następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do północy:
- 21.00 Niewiasty, KGW, Róże Matek
- 22.00 Młodzież pracująca i młode rodziny do 10–tego roku małżeństwa
- 23.00 Mężczyźni, OSP, Róże Mężczyzn

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
W tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych.
- 8.00 Jutrznia.
- 9.00 Droga Krzyżowa dla dzieci szkół podstawowych. Na tę Drogę Krzyżową dzieci przynoszą wielkopostne skarbonki, które złożą na ołtarzu.
- O godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich
- O 16.30 Rozpoczęcie Nowenny przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
- 17.00 Liturgia Męki Pańskiej, a następnie Gorzkie Żale – po pierwszej części kazanie pasyjne i adoracja do godziny 24.00.
Adoracja Krzyża przez wiernych uczestniczących w liturgii Wielkiego Piątku będzie w czasie Gorzkich Żali z przerwą na kazanie pasyjne.
Za pobożny udział w adoracji Krzyża w Wielki Piątek i ucałowanie go można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W Wielki Piątek po ceremonii odsłonięcia krzyża, aż do Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem klęka się przed krzyżem.
Porządek adoracji:
- 20.00 Stara Wieś.
- 21.00 Krużlowa Wyżna i Niżna
- 22.00 Młodzież ucząca się i studiująca
- 23.00 Domowy Kościół i Akcja Katolicka
- 24.00 Zakończenie adoracji.
WIELKA SOBOTA
Zachęcamy do zachowania w tym dniu postu od pokarmów mięsnych do Liturgii Wigilii Paschalnej.
- 8.00 Jutrznia.
- 8.30 Poświęcenie wody do użytku domowego.
- 9.00, 10.00 i 11.00 Poświęcenie pokarmów. W Starej Wsi poświęcenie pokarmów o 11.00.
- 18.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
- 19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej. Prosimy przynieść na to nabożeństwo świece. Całość nabożeństwa zakończy
się Procesją Rezurekcyjną.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- Msze święte o 7.00, 9.00, 11.00 i 15.00. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o 14.30. W Starej Wsi Msza święta o 10.00 i 14.00.
- W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze święte o godzinie: 7.00, 9.00, 11.00 i o 13.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego i o 14.00 Msza św. chrzcielna. W Starej Wsi Msza św. o godzinie 10.00. Składka będzie przeznaczona na KUL i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

6. Paschaliki oraz baranki na stół wielkanocny można nabywać u ministrantów. Ofiara przeznaczona jest na Caritas diecezjalne i parafialne.
7. Paczki z niepsującą się żywnością dla potrzebujących rodzin można składać w przedsionku kościoła do specjalnie przygotowanego kosza.
8. Trwają zapisy do przedszkola i klas pierwszych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej. Wnioski zgłoszenia dzieci można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.
9. Bezpłatne badanie słuchu odbywa się we wszystkie czwartki kwietnia w Grybowie. Szczegóły na afiszu.
10. Dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Na kolejny tydzień prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 12.00, następujące rodziny: Jędrusik Jan 213, Chronowski Stanisław 168, Jędrusik Andrzej 167, Wolak Aleksander 334, Lichoń Grażyna 190, Lichoń Franciszek 190, Okwat Marek 190, Badowski Bolesław 56, Ząber Marcin 322, Fyda Tadeusz 185,

11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym artykuł: „Transfuzja”, w numerze Źródła artykuł: „Nowe Jerozolimy”.

1. Przeżywając dziś dwunastą rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II, sięgnijmy myślą i sercem do jego świetlanej postaci, wczytajmy się w głoszone przez niego Słowo Boże aby dobrze i owocnie przeżyć ten czas wielkopostnego przygotowania do Wielkanocy.
2. Ksiądz biskup Ordynariusz dr Andrzej Jeż w specjalnym komunikacie zaprasza nas wszystkich do przekazania 1% z naszych dochodów na potrzeby Caritas naszej tarnowskiej diecezji. Prosimy zapoznać się z tym komunikatem.
3. W dniu dzisiejszym podczas Mszy świętej popołudniowej odbędzie się obrzęd przyjęcia aspirantów do grona ministrantów. Zapraszamy serdecznie rodziców, rodzeństwo tych chłopców do wzięcia udziału w tej uroczystości.
4. Dziś podczas nabożeństwa Gorzkich Żali zbierana będzie ofiara na kwiaty do Bożego Grobu i na ołtarz wielkanocny.
5. Kolejne 5 rodzin z naszej parafii z ubiegłych dwóch tygodni przekazały ofiarę w łącznej kwocie 400 zł. Bóg zapłać!
6. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
- we czwartek – po Mszy świętej popołudniowej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona wspólną modlitwą brewiarzową. Podczas adoracji możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.
- w I piątek do chorych, których prosimy zgłosić w zakrystii, udamy się według następującego porządku: Ks. Paweł od godz. 8.00, Ks. Proboszcz od godz. 13.30, ks. Kazimierz na Starej Wsi od godz. 8.00.
- w najbliższy piątek, 7 kwietnia, o godz. 18.00 w górnej części kościoła rozpocznie się Inscenizowana Droga Krzyżowa w plenerze, której tematyką będą słowa: ”Idźcie i głoście miłość Bożą objawioną w zbawczej męce i śmierci Jezusa Chrystusa”. Prosimy strażaków o zabezpieczenie trasy. Uczniowie klas I i II Gimnazjum wezmą obowiązkowy udział w tej drodze krzyżowej w ramach comiesięcznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
- za tydzień w niedzielę, inscenizowana procesja z palmami przed Mszą świętą o godz. 11.00. Wszyscy zgromadzimy się 15 minut wcześniej na drodze pomiędzy przedszkolem a starym kościółkiem. Prosimy strażaków o zapewnienie bezpieczeństwa.

Po Mszy świętej konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Ofiara na tacę przeznaczona będzie na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie jako jałmużna postna oraz na naszą parafię. Młodzież zachęcamy do udziału w Diecezjalnym Dniu Młodych w Tarnowie.
7. Paschaliki oraz baranki na stół wielkanocny można nabywać u ministrantów. Ofiara przeznaczona jest na Caritas diecezjalne i parafialne.
8. Paczki z niepsującą się żywnością dla potrzebujących rodzin można składać w przedsionku kościoła do specjalnie przygotowanego kosza.
9. Dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu sprzątały kościół. Bóg zapłać! Na kolejny tydzień prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.30, następujące rodziny: Bednarz Dariusz 65, Fyda Antoni 186, Kasprzyk Paweł 186, Fyda Andrzej 302, Zięcina Ryszard 35, Stanuszek Marcin 35, Zięcina Robert, Ogorzałek Maria 58, Ogorzałek Wojciech 58, Frączek Paweł 198, Marcinkiewcz Marian 141, Tarasek Barbara 169, Tarasek Rafał 169, Bednarz Włodzimierz 211, Kasprzyk Krzysztof , Wiśniewska Lucyna 239.
Bardzo prosimy młodzież, która przyjęła w ostatnią środę sakrament bierzmowania o przyjście razem z rodzicami w sobotę na godz. 9.00 do posprzątania otoczenia starego i nowego kościoła. Prosimy przynieść ze sobą miotły i grabki.
10. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym artykuł: „Bóg nie chce cierpienia”(kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji), w numerze Źródła artykuł: „Skarb prawego sumienia”.
11. Z naszej parafialnej wspólnoty odszedł do wieczności + Jan Dobroszek. Polećmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu: dobry Jezu a nasz Panie… .